Przygotowaliśmy krótką ankietę o Footballtop - kliknij tutaj aby wypełnić.

Regulamin i polityka prywatności


RegulaminRegulamin Footballtopmanager


1. Administratorem danych jest Footballtopmanager.com
2. Rejestracja jak i logowanie w serwisie gry jest darmowe.
3. Rejestracja oraz logowanie jest niezbędne do pełnego korzystania z zasobów strony.
4. Footballtop jest internetowym menadżerem piłkarskim, w którym użytkownik otrzymuję możliwość gry poprzez wybranie wolnego klubu, bez przypisanego trenera. Użytkownik po wybraniu klubu staje się trenerem i jest odpowiedzialny za kierowanie zespołem. Brak aktywności przez okres dłuższy niż 30 dni, brak odpowiedniej ilości zawodników do rozegrania meczu(liczba zawodników w zespole poniżej 7), sktuktuję utratą klubu poprzez zwolnienie trenera. Wówczas gracz po zalogowaniu może ponownie wybrać nowy klub. Jego stary klub zostaje zresetowany a w przypadku braku zawodników, tacy są generowani na nowo.

5. Wygenerowane nazwy klubów przez system są przypadkowe i nie mają na celu korzystania z praw osób trzecich.
6. Użytkownik nie ma prawa zmienić nazwy klubu na zabronioną tj. używać nazwy klubów, których nazwy są chronione prawem handlowym lub patentowym. Nazwa klubu zostanie wówczas zmieniona przez operatora gry.
7. Użytkownik nie ma prawa wgrywania logo istniejących klubów,które są chronione prawem handlowym lub patentowym. Każda taka próba zakończy się usunięciem logo z serwera.
8. Użytkownik może posiadać jedno konto. Mulikonta zostaną usunięte.
9. Jeśli kilku użytkowników korzysta z tego samego IP musi to zostać zgłoszone do operatora gry. Wówczas tacy użytkownicy zostaną odpowiednio oznaczeni aby Operator gry wiedział, że nastąpiło zgłoszenie wspólnego IP.
10. Użytkownicy o wspólnym IP mają zakaz wykonywania jakichkolwiek transferów pomiędzy swoimi drużynami.Takie działania skutokować będą banem i wyłączeniem kont dla obu stron.
11. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać wykrytych błędów w grze na swoją korzyść. Wszelkie takie próby zostaną cofnięte a użytkownik ukarany banem i wyłączeniem konta.
12. Użytkownik wystawiając zawodnika na Rynek transferowy zgadza się na jego sprzedaż i nie ma prawa żądać jego zwrotu do klubu macierzystego.
13. Wspólne IP należy niezwłocznie zgłosić, i w związku z tym, między tymi samymi klubami nie może dochodzić do żadnych transakcji, na rynku transferowym oraz juniorskim.
14. Każda próba oszustwa, zakładania kont multi, będzie skutkowała niezwłocznym usunięciem konta, bez możliwości powrotu.
15.Administrator Gry zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

ZASADY GRY

1. Użytkownik rozpoczynając grę może posiadać tylko 1 klub. W grze każdy użytkownik może posiadać w ramach 1 konta 2 kluby, gdzie w przypadku drugiego klubu nie jest on obowiązkowy. Zespół składa się z maksymalnie 25 zawodników, oraz 16 juniorów.
2. Każdy użytkownik grający w footballtopmanager otrzymuje Punkty Sukcesu, które określąją aktywność użytkownika. Aby otrzymać takie punkty należy spełnić 2 warunki: a) ustawiać formację na mecze z przeciwnikiem, b) wygrać lub zremisować mecz. Punkty sukcesu uprawniają użytkownika do wybrania dodatkowego klubu w ramach 1 konta.
3. Każdy gracz po przekroczeniu 200 Punktów Sukcesu może dodatkowo prowadzić kolejny klub w ramach 1 konta.
4. Gra footballtop wymaga od użytkownika ustawiania składu na mecze, inaczej mecz z innym użytkownikiem zakończy się walkowerem. Chyba, że oba kluby nie ustawiły składu, wówczas system automatycznie wygeneruje mecz z losowych zawodników obu klubów.
5. W grze prowadzone są rozgrywki ligowe, pucharowe oraz mecze towarzyskie.
6. Liga rozgrywana jest co 2 dzień od dnia rozpoczęcia sezonu o godzinie 18:00 chyba, że Operator Gry zarządzi inną godzinę, wówczas użytkownicy zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia poprzez zakładkę Aktualności. Puchary są rozgrywane w trakcie sezonu w wolne dni od meczów ligowych w godzinach 19:00-20:00. Mecze towarzyskie rozgrywane są o godzinie 16:00.
7. Nowi menadżerowie nie mogą wystawiać w I sezonie swojej gry, zawodników na rynek ani sprzedawać ich pozarynkowo. Dotyczy to zawodników o silę większej niż 55um. Ograniczenia te dotyczą także sprzedaży juniorów w I sezonie.
8. Dwa kluby pomiędzy sobą mogą przeprowadzić 3 transfery zawodników w ciągu 30 dni. Limit obowiązuje na rynku transferowym oraz w transferach bezpośrednich.
9. Użytkownik nie może umawiać się z innym użytkownikiem na transfer zawodnika przez Rynek Transferowy, od tego służy opcja Zapytania pozarynkowe. W tym module użytkownik ma prawo złożyć bezpośrednią ofertę klubowi za danego gracza. Decyzja o sprzedaży lub nie, należy do właściciela klubu macierzystego zawodnika.
10. Korzystając z zakupu bezpośredniego minimalną ofertą za zawodnika jest jego wartość rynkowa.
11. Wartość rynkowa zawodnika wyliczna jest z siły zawodnika, rozgranych spotkań, zdobytych bramek oraz asyst.
12. Klub może posiadać 5 zawodników z wypożyczeń od innych klubów.
13. W grze najbardziej zależy nam na zdrowej rywalizacji, nie akceptujemy zmów między klubami, które mogą prowadzić do manipulacji wynikami w lidze czy pucharach. Nie ma przyzwolenia na układy, które mogą doprowadzić do korzyści jednej ze stron. Jako Operatorzy Gry bacznie obserwujemy zachowania użytkowników. A tego typu zachowania karane są banem.
14. Brak przestrzegania zasady gry skutkować będzie wykluczeniem użytkownika z gry poprzez nałożenie bana.
15. Operator Gry przez rozpoczęciem sezonu sprawdza kluby z użytkownikami, jeśli kluby prowadzone przez użytkowników nie posiadają zawodników, bużdet klubu jest ujemny lub czas logowania wynosi powyżej 30 dni wówczas pdejmuję decyzję o zwolnieniu trenera z klubu. Skutkiem takiego działania jest utrata przez użytkownika dotychczasowego rozwoju klubu. Klub jest resetowany w tym stadion i infrastruktura.


Zasady ligowe

1. Użytkownik nie może oddać meczy, poddać meczu.
2. Każda próba manipulowania wynikami, które doprowadzą do korzyści w postaci gry w pucharach zostanie niezwłonie zakończona, a kluby zostaną wykluczone z pucharów.
3. Użytkownik grając mecz ligowy może zmienać taktykę, przeprowadzać zmiany, zmieniać foramcję. Nie może zaś tak ustawiać formacji aby klub przeciwny na tym skorzystał. Takie ciche poddawnie meczu zostanie zakończone banem dla obu klubów.
4. Ciche poddawanie meczu - np. użytkownik ustawia prawidłowo foramcję a w trakcie spotkania zamienia miejscami obrońców z napastnikami powodując mocne osłabienie defesynwe swojego klubu.

5. Brak przestrzegania zasady skutkować będzie wykluczeniem użytkownika z gry poprzez nałożenie bana.

Mecze towarzyskie

1. Każdy użytkownik może rozegrać 1 mecz dziennie.
2. Pieniądze ze sprzedaży biletów dzielone są 50/50 na obie drużyny.
3.Rozegranie więcej niż 1 spotkania dziennie skutkuje karą w wysokości 25% budżetu klubu.
4. Kara przyznawana będzie w momencie rozegrania powyżej 1 spotkania w tym samym dniu.
5. Aby zagrać mecz towarzyski, użytkownik wysyła ogólne zaproszenie poprzez zakładkę Zagraj MT.
6. Użytkownik może w każdej chwili anulować spotkanie.

Juniorzy

1. Każdy użytkownik wybierając klub otrzymuje możliwość prowadzenia kadry juniorów. Są to zawodnicy w wieku 15-18 lat.
2. Junior wyszukiwany jest poprzez scouting. Sukces znalezienia juniora jest losowy.
3. Junior rozwija się do 30UM + BONUS 5 UM(w przypadku rozegrania ponad 100 meczów).
4. Wzrost siły juniora odbywa się poprzez rozegranie spotania i oceny. Jeśli junior zagrał dobry mecz i jego ocena jest niska, wówczas otrzymuje punkty siły.
5. Ocena meczów odbywa się w skali od 1(najlepszy) do 6(najgorszy).
6. Użytkownik może skorzystać z rynku transferowego kupując lub sprzedając juniorów.
7. Junior może zostać przeniesiony do pierwszej drużyny gdy osiągnie wiek 18 lat(w przypadku opcji premium od 15 lat). Ujawnia się opcja przenieść do pierwszej drużyny.
8. Użytkownik posiadając punkty Coins może ulepszć juniora korzystając z funkcji premium oznaczynych gwiazdką.

PREMIUM
1. PREMIUM - dodatkowe akcję, wykonywane poprzez posiadanie wirtualnej waluty zwanej Coins. Aby zdobyć wirtualną walutę użykownik może wymienić pieniądze z budżetu klubu, lub poprzez dobrą grę w turniejach organizowanych przez Footballtopmanager.
2. Akcje premium - akcję premium służą w przyśpieszeniu procesów gry.
3. Akcję premium są oznacze gwiazdką lub na czerwono z podaną ilością Coinsów.

Polityka prywatności


Polityka prywatności


1. Operatorem gry jest administrator: Footballtop.pl z siedzibą w Polsce.
2. Operator jest równocześnie administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym tj:
-nick
- adres e-mail.
3.Wprowadzenie powyższych danych jest potrzebne do założenia konta w serwisie.
4. Dane podane przy rejestracji służą do metody logowania użytkownika w serwisie, aktywacji konta poprzez wiadomość email, kontaktu administratora.
5. Administrator korzysta z powyższych danych w sposób:
- pozwalający wyświetlić użytkownikowi ogłoszenie w serwisie.
6.Dane jakie są wyświetlane innym użytkownikom to: nick
7. Podany adres mail jest widoczny dla administratora.
8. W grze użytkownik może podać swoje inne dane tj: imię, miasto,kraj, ulubiony klub, datę urodzenia, adres internetowy – dane te użytkownik wprowadza dobrowolnie mając możliwość usunięcia ich w każdej chwili.
9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych.
10. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych z serwisu.
11. Podane przez użytkownika dane zapisywane są w bazie danych a hasło jest szyfrowane.
12. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
13. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
-operatorzy płatności
14. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
15. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania swoich danych lecz wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
16. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rejestracji czy logowania do serwisu itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:

Android
Safari (iOS)
Windows Phoneostatnia aktualizacja:31.07.2022